гр. София, ул. Деян Белишки 64, Търговски център

Работно време 10:00 - 19:00

abvgtrade@gmail.com

359 887 20 66 30

Покривки за маса

Покривките за маса са текстилни изделия, които се използват за покриване и защита на повърхността на масата. Те могат да изпълняват както практическа, така и декоративна функция.

Категория: