гр. София, ул. Деян Белишки 64, Търговски център

Работно време 10:00 - 19:00

abvgtrade@gmail.com

359 887 20 66 30

Антибактериален текстил

Антибактериалният текстил е вид текстил, който е третиран или произведен по такъв начин, че да предотвратява развитието и разпространението на бактерии. Препоръчва за медицински центрове, детски заведения и болници.

Описание

Текстилът за завеси, дамаски и щори може да бъде обработен и сертифициран за трудногоримост (FIRE RETARDANT-FR) (негорим текстил или трудногорим текстил), Антибактериален текстил с антибактериално покритие против прах и замърсяване (ANTIBACTERIAL), влаго и водоустойчивост (WATERPROOF). Текстил, покриващ тези стандарти се използва в обществени сгради и офиси, медицински заведения, хотели и ресторанти.