Избор на корниз

Огънат алуминиев корниз

Корнизът зависи от:

– формата на прозореца ( правоъгълна, квадратна, заоблена);

– броя и вида на отваряемите и неотваряеми части;

– разстоянието от прозореца до тавана;

– стила на мебелите;

– разположението на мебелите около прозореца (наличие на радиатор под прозореца);

– предназначение на помещението;

– вида и броя на завесите, които ще се закачат (колко канален трябва да бъде корниза);

– изложение на помещението.

by slavi